Toimintakertomus 2008

Jäsenistö: Perhon kotiseutuyhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruus oli 5 €. Maksaneita jäseniä vuoden 2008 lopussa oli 60.

Johtokunta
Mirja Siironen, puheenjohtaja
Helena Poranen, sihteeri / taloudenhoitaja
Olavi Flink
Jorma Laajala
Outi Leväniemi, varapuheenjohtaja
Tarja Pohjonen
Leena Poranen
Erkki Takanen
Tauno Taivassalo

Kunniajäsenet
Hellin Hietala
Aarne J. Poikola

Tilintarkastajat
Sirpa Kinnunen (Maija Hakala)
Kaisa Koskela (Katja Anisimaa)

Kesätyöntekijät
Markku Siironen

Kokoukset: Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.3.2008 kirjaston nuorisotiloissa; kotiseutuarkisto oli auki. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 29.11.2008 kunnanvirastolla. Syyskokouksen vieraana oli maakunta-amanuenssi Risto Känsälä, joka luovutti yhdistykselle Kansallisarkiston Suomen sodan aikaista Perhoa koskevaa kirjallista materiaalia. Tilaisuudessa palkittiin koulu-aiheisessa kirjoituskilpailussa menestyneet.

Vuonna 2008 johtokunta kokoontui viisi kertaa.

 

VUODEN 2008 TOIMINNASTA

Kotiseutumuseo, Kokkonevan taistelun muistomerkit ja Hauta Perhossa -muistomerkki; auto- ja konemuseon hallipaikka: Kotiseutuyhdistys on huolehtinut edellä mainituista muistomerkeistä vierailijoita varten: kunnossapito ja opasteet.

Museotyöntekijänä yhdistyksellä oli fil.yo Markku Siironen 15.6.-31.7.2008. Palkkaukseen saatiin avustusta Perhon kunnan vapaa aikatoimelta 1000 €. Auto- ja konemuseoyhdistys osallistui palkkakuluihin 200 €:lla. Vierailijoita kotiseutumuseoon kertyi sadekesänä 142. Kesätyöntekijä kunnosti Perhon auto- ja konemuseon ”Kauppakulumaa” ja teki auto- ja konemiesten näyttelyautoihin ym. koneisiin esitekyltit. ”Kauppakulumaan” saatiin muutamia esinelahjoituksia. Markku Siironen on laatinut museoraportin työajaltaan.

Kotiseutulukemistot: Ensimmäistä, toista ja kolmatta kotiseutulukemistoa on ollut myynnissä Pohjosen kukkakaupassa, Keikkiäisessä ja Essolla/ST1:llä. Ensimmäisestä lukemistosta otettiin uusintapainos keväällä.

Neljättä kotiseutulukemistoa varten ollut kirjoituskilpailu päättyi heinäkuussa; tekstejä kertyi yli kolmeltakymmeneltä kirjoittajalta. Loppuvuodesta tehtiin suunnitelmat tämän lukemiston toimitustyöstä ja aikataulusta.

Tapahtumia: Kevätlaulutilaisuus kirjastolla Flooran päivänä 13.5.

Osallistuttiin toritapahtumaan Perho-viikolla heinäkuussa.

Kokkonevan taistelun muistotapahtuman järjestäminen 11.7. Näyttely kirjastossa; Suomen sodan näyttelytauluja säilytetään toistaiseksi kirjastossa.

Osallistuttiin Maaseutuopiston elojuhlaan 17.9. ”Kauppakulumassa”.

Syyskuussa Suomen sota -seminaariin ja Kaukonsillan taistelun tapahtumaan osallistuminen Kokkolassa.

Lahjoitukset: Museoihin tulleita lahjoituksia: Tuula Alaselta mankeli, Virpi Harjulta kalaverkot, Väinö Tuomelta suolakuppi, Maiju Sivulalta kangaspuut, opetustoimelta paripulpetti ja karttateline, Viljo Harjulta kokoelma sankarivainajien muistokirjoituksia, Viljo Harsuselta Perho-historiikin käsikirjoitus (puhe Perho 140 vuotta -juhlassa); Schöneman- ja Fieandt-sukujen tutkimusmateriaalia Peter Huuhkalta ja Juhani von Fieandtilta. Perhon vapaa-aikalautakunta palkitsi yhdistyksemme Vuoden kulttuuriteko -stipendillä (2000 €).

Kotiseutuarkisto: Kirjastossa sijaitsevan kotiseutuarkiston hoitoa jatkoi Niina Honkalehto.

Kotisivut: Kotiseutuyhdistyksellä on omat kotisivut osoitteessa http://www.perhonkotiseutuyhdistys.com. Sieltä löytyy tietoa menneestä ja tulevasta yhdistystoiminnasta.

Perhon kotiseutuyhdistyksen johtokunnan puolesta
Mirja Siironen
puheenjohtaja

Toimintakertomus 2007

Jäsenistö: Perhon kotiseutuyhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruus oli 5 €. Maksaneita jäseniä vuoden 2007 lopussa oli 53.

Johtokunta
Mirja Siironen, puheenjohtaja
Helena Poranen, sihteeri / taloudenhoitaja
Jorma Laajala
Outi Leväniemi, varapuheenjohtaja
Helena Linna
Tarja Pohjonen
Leena Poranen
Erkki Takanen
Tauno Taivassalo

Kunniajäsenet
Hellin Hietala
Aarne J. Poikola

Tilintarkastajat
Sirpa Kinnunen (Maija Hakala)
Kaisa Koskela (Katja Anisimaa)

Kesätyöntekijät
Esfir Linna

Kokoukset: Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 1.4.2007 kunnanvirastolla. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 9.12.2007 kirjastossa.

Vuonna 2007 johtokunta kokoontui neljä kertaa.

VUODEN 2007 TOIMINNASTA

Kotiseutumuseo, Kokkonevan taistelun muistomerkit ja Hauta Perhossa -muistomerkki; auto- ja konemuseon hallipaikka: Kotiseutuyhdistys on huolehtinut edellä mainituista muistomerkeistä vierailijoita varten.

Museotyöntekijänä yhdistyksellä oli fil.yo Esfir Linna 15.6.-31.7.2007. Palkkaukseen saatiin avustusta Perhon kunnan vapaa-aikatoimelta 1000 €. Linna on laatinut museoraportin työajaltaan. Vierailijoita museoon kertyi – syksyn koululaisvierailut mukaan lukien – 344. Kunnan vapaa-aikatoimi tuki rahallisesti koululaisvierailuja.

Museovirasto myönsi Perhon kotiseutumuseon kunnostustöitä varten avustusta 1500 €. Maakuntamuseon ja Renlundin museon neuvoin museon ulkoseinät maalattiin, laitettiin räystäskouru ja kaiteet, tehostettiin sisävalaistusta; työ tehtiin talkoo- ja ammattilaisvoimin kesäkuussa.

Perhon auto- ja konemuseo avasi ovensa 16.6.2007. Kotiseutuyhdistys vuokrasi hallipaikan loppuvuodesta ja nimesi paikan Kauppakulmaksi: tarkoitus on kerryttää tilaan entisajan kauppatavaraa. Maaseutuopiston elojuhlilla 15.9.olimmekin sitten mukana uudessa Kauppakulmassamme.

Kotiseutulukemistot: Toista ja kolmatta kotiseutulukemistoa on ollut myynnissä Pohjosen kukkakaupassa, Keikkiäisessä ja Essolla.

Neljättä kotiseutulukemistoa varten on ollut vireillä kirjoituskilpailu koulu-aiheisista teksteistä. Vuoden loppuun mennessä kirjoituksia on kertynyt kymmeneltä kirjoittajalta. Kilpailuaikaa päätettiin jatkaa heinäkuun 2008 loppuun.

Tapahtumia: Osallistuttiin laulutapahtumaan Koirasalmessa 16.6.

Osallistuttiin toritapahtumaan Perho-viikolla 6.7.

Kivijärven kotiseutuyhdistys vieraili museossamme 14.7.

Johtokunta tutustui kirkkotekstiileihin elokuussa (kuvia sivuillamme).

Johtokunta vieraili Karstulan Wanhat wehkeet -museossa 9.9.

Yhteinen musiikki-ilta kirjastolla 10.10. kirjaston ja musiikinystävien kanssa.

Lahjoitukset: Edesmennyt yhdistyksemme kunniajäsen Eino Riutta oli testamentannut yhdistyksellemme runsaan kirjallisen kotiseutuperinnemateriaalin, jota on säilytetty kotiseutuarkistossa. Perunkirjoituksessa helmikuussa materiaali siirtyi yhdistyksen haltuun. 10.10 -tilaisuudessa perintöä oli esillä.

Auto- ja konemuseoon on saatu monia esinelahjoituksia, joiden kirjaaminen tapahtuu ensi kesänä. (Mm. Juha Lampela, Eero Patovisti, Marja-Liisa Harsunen.)

Timo Kantokari vaimonsa Pirkon (o.s. Hautala) kanssa Vaasasta lahjoitti yhdistyksellemme Antti Hautalan (s. 1872) tarinoista kootun äänitteen ja siitä litteroidun kirjan ”Tutan tarinat”. Alkuperäisäänite on vuodelta 1954; äänitteestä teimme kaksi CD-kopiota kirjastoon kuntalaisten lainattavaksi.

Möttösen suvun kirjoituspöytä ja kaksi valokuvaa isännän kamariin lahjoitettiin Möttösen vanhaantupaan 8.7.2007.

Kotiseutuarkisto: Kirjastossa sijaitsevan kotiseutuarkiston hoitoa jatkoi Niina Honkalehto. Renlundin museo järjesti museo- ja arkistokoulutuspäivän Kaarlelan kotiseutumuseolla 25.5. Koulutuksen osallistuivat Niina Honkalehto, Esfir Linna ja Mirja Siironen.

Kotisivut: Kotiseutuyhdistyksellä on omat kotisivut osoitteessa http://www.perhonkotiseutuyhdistys.com. Sieltä löytyy tietoa menneestä ja tulevasta yhdistystoiminnasta.

Perhon kotiseutuyhdistyksen johtokunnan puolesta
Mirja Siironen
puheenjohtaja

Toimintakertomus 2006

Jäsenistö: Perhon kotiseutuyhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruus oli 5 €. Maksaneita jäseniä vuoden 2006 lopussa oli 60.

Johtokunta
Mirja Siironen, puheenjohtaja
Helena Poranen, sihteeri / taloudenhoitaja
Markku Göös
Jorma Laajala
Outi Leväniemi, varapuheenjohtaja
Helena Linna
Tarja Pohjonen
Leena Poranen
Tauno Taivassalo

Kunniajäsenet
Heikki Hautala
Hellin Hietala
Aarne J. Poikola
Eino Riutta

Tilintarkastajat
Sirpa Kinnunen (Maija Hakala)
Kaisa Koskela (Katja Anisimaa)

Kesätyöntekijät
Esfir Linna

Kokoukset: Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Perhon osuuspankilla 18.4.2006. Yhdistyksen syyskokous pidettiin Perhon maaseutuopistolla 28.11.2006.

Vuonna 2006 johtokunta kokoontui kuusi kertaa.

VUODEN 2006 TOIMINNASTA

Kotiseutumuseo, Kokkonevan taistelun muistomerkit ja Hauta Perhossa -muistomerkki: Kotiseutuyhdistys on huolehtinut edellä mainituista muistomerkeistä vierailijoita varten.

Museotyöntekijänä yhdistyksellä oli fil.yo Esfir Linna 15.6.-31.7.2006. Palkkaukseen saatiin avustusta Perhon kunnan vapaa-aikatoimelta 1000 €. Linna on laatinut museoraportin työajaltaan. Jorma Laajala valokuvasi museoesineet heinäkuussa 2006.

Kokkolan Renlundin museo lainasi Perhon museosta Mooses Taipaleen kunniakirjataulun maakuntanäyttelyynsä elokuusta joulukuuhun 2006; taulu on palautettu takaisin näyttelyn päätyttyä.

Kolmas lukemisto: Yhdistys julkaisi kolmannen kotiseutulukemiston Kyläkauppojen kulumilta – Kauppako se on joka kannattaa? 10.10.2006.

Lukemiston toimittamiseen saatiin avustusta Keski-Pohjanmaan kulttuurirahastolta (1000€) ja Perhon kunnan vapaa-aikatoimelta (500€). Kirjanen painatettiin kaustislaisella EKE-tuotteella.

Tapahtumia: Kotiseutuyhdistys järjesti yhdessä kirjaston kanssa 28.2.2006 Kalevalan päivän iltatapahtuman ja Käden taidot –näyttelyn kirjastolla. Aleksis Kiven päivää ja kolmannen kotiseutulukemiston julkistamista juhlittiin kirjastossa 10.10.2006.

Heinäkuun ensimmäisellä viikolla osallistuttiin tervahaudan polttoon Huttukankaassa. Yhdistyksen puolesta tapahtumaa organisoi Outi Leväniemi. Tervaa ja hiiliä tuli myytäväksi asti.

Kesäretki Wanahan aijan päiwille Soiniin 16.7.2006.

Lahjoitukset: Mailis Kantanen ja Oskari Svart lahjoittivat yhdistykselle talonpoikaisesineistöä ja valokuvia. Outi Leväniemi hankki koulujen huutokaupasta esineistöä yhdistykselle.

Kotiseutuarkisto: Kirjastossa sijaitsevan kotiseutuarkiston hoitoa jatkoi Niina Honkalehto. Esfir Linna laati luettelon arkistossa olevasta kotiseutuyhdistyksen materiaalista.

Perhon kotiseutuyhdistyksen johtokunnan puolesta
Mirja Siironen
puheenjohtaja

Toimintakertomus 2005

Kokoukset: Sääntömääräiset kokoukset pidettiin. Johtokunta kokoontui kolme kertaa.

Muistomerkit: Schönemanin hautamuistomerkin kävijämäärä on ollut 246. Mirja Siironen on huolehtinut hauta-alueen kukkasista kesällä. Muistomerkin opastetaulut kunnostettiin alueen lähellä vietettyjen suviseurojenkin.
Hauta Perhossa -muistomerkillä kävijöitä on ollut n. 80.

Museo: Museo oli avoinna kesä-heinäkuussa ke – pe 12-18 ja la – su 12-16. Kesätyöntekijänä oli Elina Laajala. Hän on laatinut lyhyen museoraportin kesän 2005 toiminnasta.
Museon kattoon suunniteltu tervaus/kyllästys jäi tekemättä – samoin puukourut puuttuvat edelleen. Niin ikään turvakaidetta ei ole tehty. Museon esineistöä ei ole kuvattu suunnitelman mukaan.
Museon esineitä oli lainassa Kokkolassa Renlundin museon maakunnallisessa näyttelyssä.

Talous: Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli toimintaan nähden hyvä. Kotiseutulukemistosta saadut tulot olivat kattaneet toimintakuluja. Lukemiston II-osaa on myynnissä 10 euron hintaan Pohjosen kukkakaupassa, Peritalon kaupassa ja Humalajoen ulkoilukeskuksessa. I-osaa on myynnissä vain Pohjosen kukkakaupassa ja johtokunnan jäsenillä. Tarjoushinta molemmista lukemistoista on ollut 15 euroa.

Jäsenet: Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 53 maksanutta jäsentä.
Yhdistyksen sihteeriä muistettiin merkkipäivänään.

Muu toiminta: Leena Poranen osallistui kotiseutupäiville Lahdessa 8.-12.6.2005.
Yhdistyksen kotisivujen ylläpidosta vastaa Jorma Laajala. Kotisivut ovat osoitteessa http://www.perho.com/~perhoksy.
Yhdistys osallistui Kotiseudun muisti -hankkeeseen, jonka tuotoksena valmistui cd-rom-levy Kotiseudun muisti II, Perhon- eli Vetelinjoki- ja Kälviänjokilaaksojen historia helmikuusa 2005.

Yhdistys oli alkuun mukana Museohalli -hankkeen valmisteluissa, mutta jäi viime vaiheessa toteutuksesta ja hankkeen hallinnoinnista pois.

Toimintakertomus 2004

Kokoukset: Johtokunta kokoontui kolme kertaa vuoden kuluessa. Kevätkokous pidettiin Humalajoella Vanhassatuvassa ja syyskokous kirjaston Sinisiivessä. Mirja Siironen osallistui 6.8. kotiseutuliiton vuosikokoukseen ja kotiseutupäiville Kannuksessa.

Muistomerkit: Mirja Siironen on huolehtinuyt Schönemanin hautamuistomerkistä. Muistomerkillä kävi 50 vierailijaa. Hauta Perhossa -muistomerkillä kävi n. 80 vierasta. Kesäkuun alussa pidettiin raivaustalkoot polun varrella ja opasteita korjattiin sekä vieraskirja ja runomoniste uusittiin.

Museo: Museo oli avoinna kesä-heinäkuussa keskiviikosta sunnuntaihin. Kävijöitä oli 234. Museon kesätyöntekijänä toimi Esfir Linna. Museossa ei tehty suurempia korjauksia vuonna 2004.

Jäsenkampanja: Alkukesästä järjestettiin jäsenkeräys, jossa maksulomakkeita ja tiedotteita jaettiin joka talouteen. Uusia jäseniä tuli parikymmentä ja vuoden lopussa maksaneita jäseniä oli 53. Jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvottiin 5 kappaletta lukemistoja.

Kotisivut: Jorma Laajala on ylläpitänyt yhdistyksen kotisivuja edellisvuoden tapaan. Sivuille on pyritty saamaan lisää materiaalia, mm. kirjoituskilpailun parhaat tekstit ovat luettavissa sivuilla.

Hankkeet: Pirityiset ry.:n ja Leader+:n rahoittamaan Niin metsä vastaa -hankkeeseen, jonka aikana kesätyöntekijät Nina Taipale ja Sari Tuominiemi järjestivät pienimuotoisia matkailutapahtumia. Nina Taipale keräsi esittelyaineistoa kotiseutukierrosta varten. Sari Tuominiemi haastatteli kauppiaita ja keräsi kauppiaiden historiaa ja kuvia rompulle. Aineisto on tulevaan lukemistoon valmiina. Hankkeeseen osallistuivat myös Ulkoilukeskus ja Salamajärven retki oy. Hankkeen päähallinnoija oli Lestijärven kotiseutuyhdistys. Hankkeen kuluessa laadittiin uusi seutukunnan matkailuesite ja tuotteistettiin Perhon pyörähdys -kotiseutukierros. Kotiseutukierros toteutettiin heinäkuussa 2004. Sille osallistui kaikkiaan 13 henkeä, joista osa jäi ruokailun jälkeen matkalta pois. Kierrokseen kuului käynti Vanhassatuvassa, museolla, Schönemanin haudalla ja Hauta Perhossa -muistomerkillä. Ruokailu oli tapahtuman alussa ja kahvit retken päätteeksi Salamajärven koululla.
Kotiseudun muisti II -hankkeeseen osallistuttiin loppuvuodesta 2004, mutta pääosin hankkeen toiminta ja lopputuotos siirtyi alkuvuoteen 2005. Hankkeessa valmistettiin multimediaesitys Perhon- eli Vetelinjoki- ja Kälviänjokilaakson asutuksen historiasta. Hankkeen vastuuhenkilöt olivat arkeologi Hans-Peter Schulz ja Jaana Itäpalo Lestijärveltä.

Tapahtumat: Runebergin päivän kirjoituskilpailun palkintojenjakotilaisuus kirjastolla.
Perhon pyörähys 11.7.
8.6. avoimet ovet Kotiseutuarkistossa.

Vilkkaasta toiminnan vuodesta huolimatta yhdistyksen talous ei ole kohentunut vuoden aikana. Seuraavaa lukemistoa varten kerätään edelleen aineistoa.

Toimintakertomus 2003

Kokoukset: Sääntömääräiset kokoukset pidettiin. Johtokunta kokoontui neljä kertaa.

Muistomerkit: Schönemanin hautamuistomerkin kävijämäärää ei vuodelta 2003 ole tiedossa, koska vieraskirja oli laatikosta hävinnyt. Mirja Siironen on huolehtinut hauta-alueen kukkasista kesällä. Muistomerkillä pidettiin siivoustalkoot ja ympärillä oleva huonokuntoinen aita purettiin. Hauta Perhossa -muistomerkillä kävijöitä on ollut 94. Polun kunnostus jäi seuraavaan kevääseen.

Museo: Museo oli avoinna kesä-heinäkuussa keskiviikosta sunnuntaihin. Kesätyöntekijöinä olivat Marjaana Poranen ja Minna Fiskaali, jotka ovat laatineet museoraportin kehittämisideoineen. Museon perustamisen 40-vuotisjuhlaa vietettiin 14.7.2003 mutti- ja kahvitarjoiluineen. Aila Hietaniemi näytti, kuinka muttia kietetään ja Eino Hietaniemi teki risuluutia. Äidit ja tyttäret -yhtye esiintyi. Vieraita oli paikalla parisen kymmentä.
Museon kattoon suunniteltu tervaus / kyllästys jäi tekemättä – samoin puukourut puuttuvat edelleen. Museon sisällä kesätyöntekijät tekivät suursiivouksen ja avasivat mm. kasoisseinämän seikkailureitin. Museon osastokyltit uusittiin.

Talous: Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli toimintaan nähden hyvä. Kotiseutulukemistosta saadut tulot ovat kattaneet toimintakuluja. Lukemiston 1. osasta otettiin uusi painos. Painatustarjous hyväksyttiin Eke-tuotteelta Kaustiselta. Lukemiston 2. osaa on myynnissä 10 euron hintaan Perhon Pestaamattomien toimintapaikassa Postissa ja Kukkakaupassa, Peritalon kaupassa ja Humalajoen ulkoilukeskuksessa. 1. osaa on myynnissä vain Pestaamattomilla ja johtokunnan jäsenillä.

Jäsenet: Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 35 maksanutta jäsentä. Jäsenkeräyskampanja on päätetty järjestää keväällä 2004.

Muu toiminta: Yhdistyksen kotisivut avattiin alkukesällä. Niiden ylläpidosta vastaa Jorma Laajala. Kotisivut ovat osoitteessa http://www.perho.com/~perhoksy.